Асралт үйлс

Төсвийн мэдээ

2017 оны 1-р улирлын төсвийн мэдээ

Сүүлд шинэчлэгдсэн (2017 оны 11-р сарын 01, Лхагва гариг, 11:35)

 

Мянган жаргалан ӨЭМТ - Эмч, ажиллагсдын танилцуулга

Мянган жаргалан өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга М.Саруул: Их эмч


1990 онд АУДэС-ийг хүүхдийн эмчилгээний ангийг төгссөн. 1996 онд өрхийн эмчийн рецентурыг төгссөн. Анагаах ухааны тэргүүлэх зэрэгтэй Улсад ажилласан жил-26. Тус төвд 2001 оноос эхлэн ӨЭМТөв ийн даргаар ажиллаж байна.

Имэйл хаяг : Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Утас:99577548

 

Их эмч Ж.Мөнхцэцэг

 

1993 онд АУИС-ийг хүүхдийн эмч мэргэжлээр төгссөн. 2002 онд өрхийн эмчийн эмнэлзүйн давтан сургалт, 2008 онд өрхийн эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх курс төгссөн. Улсад ажилласан жил -26. Тус төвд 2001 оноос эхлэн их эмчээр ажиллаж байна.

Имэйл хаяг : Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Утас:89998193

 

Их эмч Я.Нарантуяа


2012 онд АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар сургуулийг төгссөн

Тус төвд 2012 оноос эхлэн их эмчээр ажиллаж байна.Улсад ажилласан жил-4.

Имэйл хаяг : Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Утас: 99223592

 

Их эмч Э.Туяагэрэл


2013 онд АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар сургуулийг төгссөн 2013 онд Гурванзагал суманд Эрүүл мэндийн төвд эрхлэгч их эмч Тус төвд 2015 оноос эхлэн ажиллаж байна. Улсад ажилласан жил -3

Имэйл хаяг : Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Утас :88054171

 

Их эмч О.Гэрэлмаа


 

2015 онд АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар сургуулийг төгссөн .

Тус төвд 2016 оноос эхлэн их эмчээр ажиллаж байна.Улсад ажилласан жил -7 сар

Имэйл хаяг : Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Утас: 89891814

Их эмч И.Нямцэцэг


2013 онд АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар сургуулийг төгссөн.

Тус төвд 2013 оноос эхлэн их эмчээр ажиллаж байна.Улсад ажилласан жил -3

Имэйл хаяг : Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Утас: 95029330

 

Сувилагч Б.Энхтуяа


Дорноговь аймгийн АУДуСургуулийг эх баригч бага эмч мэргэжлээр 1986 онд төгссөн.Дүн бүртгэгч бага эмчийн курс 2006 онд төгссөн. Улсад ажилласан жил 30 Тус төвд 2001 оноос эхлэн сувилагчаар ажиллаж байна.

Имэйл хаяг : Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Утас:89890413

 

Сувилагч Ц.Пүрэвсүрэн


1985 онд Дорноговь аймгийн АУДуСургуулийг эх баригч бага эмч мэргэжлээр төгссөн. 2009 онд дархлаажуулалтын курс төгссөн. Улсад ажилласан жил -31. Тус төвд 2001 оноос эхлэн сувилагчаар ажиллаж байна.

Имэйл хаяг : Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Утас :99580330

 

Сувилагч М.Баттуяа


2006 онд Дорноговь аймгийн АУКСургуулийг эх баригч бага эмч мэргэжлээр төгссөн. 2009 онд Матад суманд, 2012 онд БОЭТ-ийн төрөх тасагт ажиллаж байсан. Улсад ажилласан жил-6. Тус төвд 2001 оноос эхлэн сувилагчаар ажиллаж байна.

Имэйл хаяг : Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Утас:89333735

 

Сувилагч Б.Мөнхэрдэнэ


2006 онд Дорноговь аймгийн ЭМШУИСургуулийг бага эмч мэргэжлээр төгссөн. Улсад ажилласан жил- 3. Тус төвд 2009 оноос эхлэн сувилагчаар ажиллаж байна.

Имэйл хаяг : Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Утас:86650627

 

Сувилагч Ц.Гантуяа


2009 онд Анагаах ухааны Энэрэл дээд Сургуулийг сувилахуйн арга зүйч мэргэжлээр төгссөн. Улсад ажилласан жил-3. Тус төвд 2013 оноос эхлэн сувилагчаар ажиллаж байна.

Имэйл хаяг : Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Утас:99588449

 

Сувилагч С.Отгонцэцэг


2006 онд Дорноговь аймгийн ЭМШУИСургуулийг эх баригч мэргэжлээр төгссөн.

2012 онд 11 –р сургуулийн эмч, Улсад ажилласан жил-2. Тус төвд 2001 оноос эхлэн сувилагчаар ажиллаж байна.

Утас :86829000

 

Сувилагч Ч.Баттуяа


Дорноговь аймгийн ЭМШУИСургуулийг сувилагч мэргэжлээр төгссөн.

Улсад ажилласан жил 1 сар. Тус төвд 2001 оноос эхлэн сувилагчаар ажиллаж байна.

Имэйл хаяг : Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Утас: 88589183

 

Нярав Ж.Оюунжаргал


1984 онд Дорнод аймгийн 1-р 10-н жилийн сургууль, ШСТТС-ийн нярав, нягтлангийн ангийг төгссөн. Улсад ажилласан жил-32. Тус төвд 2001 оноос эхлэн няраваар ажиллаж байна.

Имэйл хаяг : Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Гар утас 88284435